​Misyon
Üst düzeyde denetim ve belgelendirme için gerekli, teknolojik olarak güncelliğini sürekli koruyan bir alt yapıya sahip olarak, bilginin ürüne dönüşümünü hızlandıran, dünya standartlarında temel, uygulamalı ve disiplinler arası araştırma ve mesleki yetkinliği öne çıkaran eğitim ve denetim yoluyla topluma hizmet eden bir kurum olmak, Firmamızı uluslararası unsurları barındıracak fiziki koşullara sahip hale getirerek, müşterilerimizi, küresel rekabetin olduğu bir çevreye adapte etmek, iş dünyası ve STK'lar ile ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri oluşturmak, Ulusal ve uluslararası arenada faaliyet göstermek.
+
...
Vizyon
Küresel pazarda oluşturduğu değerler ile sürdürülebilir büyümesini koruyan, rekabet gücü ile tercih edilen, stratejik bir ortak gibi güven duyulan, çevreye ve insana duyarlı, bir firma olmak.