TARAFSIZLIK TAAHHÜDÜ

TURKCERT Belgelendirme Hizmetleri Ltd.Şti. Sistem Belgelendirme faaliyetlerinde; kararları ve faaliyetleri etkileyebilecek her türlü ticari, mali, idari ve diğer baskılardan uzak tarafsız ve bağımsız bir yapı oluşturulmuştur. Bu yapı TURKCERT yönetiminin garantisi altındadır. Belgelendirmeyi verme, sürdürme, yenileme, kapsamı genişletme ve daraltma, askıya alma ve geri çekme dâhil olmak üzere belgelendirme ile ilgili kararlara dair tüm sorumluluğu TURKCERT Yönetimi üstlenmiştir. TURKCERT adına gerçekleştirilen sistem belgelendirme faaliyetlerinde yer alan personel, kurullar, denetçiler ve teknik uzmanların kararlarını ve çalışmalarını hiçbir kişi veya kuruluş etkileyemez.

Tüm çalışanların ücretleri sistem belgelendirme hizmetlerinden alınan ücretlerden bağımsız olarak değerlendirilir. Sistem belgelendirme faaliyetleri TURKCERT'in diğer faaliyetlerinden bağımsız olarak, ulusal ve uluslararası standartlar esas alınarak eğitimli, yetkin, saygılı, tecrübeli ve yetenekli personel ile bağımsızlık, tarafsızlık, güvenilirlik, hızlılık ve gizlilik prensipleri temel alınarak gerçekleştirilmektedir.

TURKCERT, kuruluşun çalışması ile ilgili politikaların geliştirilmesi, politika ve prosedürlerin uygulanmasının sağlanması, kuruluşun mali finansmanının sağlanması, yönetim sistemi belgelendirme hizmetleri ve planlarının geliştirilmesi, tetkiklerin ve belgelendirmenin yapılması ve şikâyetlerin cevaplandırılması, belgelendirme kararları, gerektiğinde kendi adına belirlenmiş olan faaliyetleri yerine getirmek için kişilere veya komitelere yetki verilmesi, sözleşmeye dayalı anlaşmaların yapılması ve belgelendirme faaliyetleri için uygun kaynakların sağlanmasını taahhüt, temin ve garanti etmektedir. TURKCERT tüzel kişiliği çerçevesinde ilgili yetki hiyerarşisini oluşturmuştur.

TURKCERT içinde yönetim sistemi belgelendirme faaliyetlerinin yapılmasında gizliliğin, tarafsızlığın ve bağımsızlığın önemi anlaşılmış, bu doğrultuda çıkar çatışması olabilecek hususlar kontrol edilmekte ve yönetilmekte ve bu sayede yönetim sistemi belgelendirme faaliyetlerinin objektifliği garanti altına alınmaktadır. Kuruluşumuzun sunmuş olduğu hizmetlerden biri veya birkaçı kapsamında, belgelendirme talebinde bulunan kuruluşların müracaatının alınması esnasında kuruluşumuz ile menfaat çatışmasına neden olabilecek durumlar analiz edilir ve böyle bir durum söz konusu olduğunda belgelendirme hizmeti verilmez.

Yönetim sistem belgelendirme hizmetlerinin ISO/IEC 17021:2011 ve ilgili kılavuzlar çerçevesinde en iyi şekilde yürütülmesi, hizmet sunduğumuz kesimlerin sürekli memnuniyetinin sağlanması ve şikâyetlerin en az düzeyde tutulabilmesi için gerekli tüm kaynaklar sürekli olarak temin edilecek ve yönetim sistem belgelendirme faaliyetlerinde görev alan tüm personele yönetim sistemleri ile ilgili gerekli eğitimler düzenli bir şekilde sağlanacaktır.

Yahya VARLIOĞLU

Genel Müdür

   
   
   ...
Dünyamız hızlı bir şekilde gelişmeye devam ediyor. Bu gelişme çerçevesinde firmaların rekabet gücünü artırabilmesi için gerekli şartları sağlaması şart. TURKCERT Belgelendirme hizmetleri olarak firmanızın rekabet gücüne güç katacak, günümüz şartlarına ayak uyduracak bir pozisyona gelmeniz için kaliteyi standart hale getirmek için çalışıyoruz.