SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı

SA 8000 Standardı'na ihtiyaç duyulmasının nedenleri, gelişmekte olan ülkelerdeki kötü çalışma koşullarının artık göz ardı edilemeyecek bir boyuta ulaşmış olması, sivil toplum örgütlerinin çalışma koşullarını iyileştirme yönündeki çabaları ve tasarruf sahiplerinin yatırım kararı verirken kar kadar, aday örgütlerin sosyal sorumluluklarına uygun faaliyet gösterip göstermediklerini de dikkate almaya başlamaları olarak sayılabilir.Dünyaca ünlü şirketler az gelişmiş ülkelerdeki fakir ülkelerdeki kötü çalışma koşullarını kendi lehlerine kullanmakta ve üretimlerini bu ülkelerde yapmaktadırlar. Ancak bu uygulamaları yaptıkları öğrenilen şirketler halkın ve sivil toplum kuruluşlarının tepkileri ile karşılaşmaktadırlar. Bu tür tepki ve protestolar SA 8000 standardının oluşturulmasında önemli bir rol oynamıştır. Bunun yanında, bilinçlenen müşteriler satın aldıkları ürünleri üreten şirketlerin sosyal sorumluluklarını sorgulamaya başlamışlardır. Bu nedenle Amerika' da ki birçok ürünün üzerinde "bu top için ne çocuk ne de köle işgören çalıştırılmıştır" gibi ifadeler bulunmaktadır.
+
...
SA8000 üretici ve tedarikçilerin sosyal iş verme uygulamalarına ilişkin gereklilikleri tanımlayan uluslar arası bir standarttır. SA8000 en fazla küresel olarak uygulanabilir işyeri standardı olarak düşünülür ve herhangi bir boyuttaki tesiste, herhangi bir coğrafyada ve herhangi bir endüstri sektöründe değerlendirilebilir. SA 8000’nın kapsadığı alanlar arasında çocuk işçiliği, zorla çalıştırma, sağlık ve güvenlik, dernek ve ortak pazarlık özgürlüğü, ayrımcılık, disiplin uygulamaları, çalışma saatleri, tazminat ve yönetme sistemleri bulunur. İşçilerin haklarını düzenleyen standartları belirlemesinin yanında SA8000 Uluslar arası Emek Organizasyonu konvansiyonları, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Konvansiyonu gibi mevcut uluslar arası          sözleşmeleri de içine alır.