KAIZEN EĞİTİMİ

Kaizen, Japoncadaki kai değişim ve zen daha iyi anlamına gelen kelimelerin birleşimi ile oluşur ve sürekli iyileştirme anlamına gelir.Öncelikli amacı üretimdeki süreci küçük ama etkili değişikler ile daha iyi hale getirmektir. Sonuçların daha iyi olabilmesi, proseslerin iyileştirilmesine bağlı olduğu için kaizen, üretimde prosese öncelik tanıyan bir yöntemdir.

Kaizen; teknik araçların, üretimde harcanan zamanın ve maliyetinyavaş ancak devamlı olarak iyileştirilmesi ile gerçekleştirilir. Burada amaç sonuçlardan çok sürecin iyileştirilmesidir. Bu sayede kısa vadede sonuçlarda iyileşme ,uzun vadede ise gelişme elde edilir.Kaizen'de insan unsurunun diğer üretim süreçlerine göre ayrı bir önemi vardır. Bu sebeple öncelik takım çalışmasının işleyişidir. Bu süreçte üretim ve yönetimde çalışanların tamamının sürece ortak olmaları beklenir. Yeni 􀏐ikirleri sadece çekirdek takımdan beklemektense, sorunlarla doğrudan temasta olan ve bunları fark edebilen üretimdeki insanları da bu sürece dahil etmek öncelikli hedeftir. Bu sebeple süreçte çalışan her birey Kaizen'den sorumlu ve onun bir parçasıdır.
+
...
Kaizen’in 13 Karakteristik Özelliği
Değere göre yönetim, Tüm elemanların katılımı, Fonksiyonel takımın yeteneği, Tam odaklanma, Kısa sürede tamamlama, Atılgan Hedefler, Üretkenlik, İsrafın temizlenmesi, Hızlı karar verme, Tam ölçekli uygulama, Yeni süreçlerin eğitimi, Sürdürülebilirlik, İşgücünün geliştirilmesi.