ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

ISO 14001:2015 eğitim, standart gerekliliklerini en iyi şekilde anlamanız için tasarlanmıştır. ISO 14001:2015 eğitimi önceki versiyon arasındaki farkları en iyi şekilde anlamanızı sağlayacak ve uygulamalarını gerçekleştirebileceksiniz.
+
...
TS EN ISO 14001:2015 Kuruluşlara Neler Sağlar • Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılması
• Çevresel performansın artırılması
• Pazarlama Stratejileri:
* Uluslar arası rekabette avantaj sağlaması, * Firma itibar ve Pazar payının artırılması
• Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılması
• Acil durumlara (deprem,yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olayların azaltılması
• Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması
• Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanması
• İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması
• ISO 14001 tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir dil olduğundan global pazarda kabul edilirliğin sağlanması