ISO 14001/2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 her bir organizasyona, kendi ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak,çevre yönetim sistemlerinin oluşturulmasını ve yürütülmesini sağlar. Başlangıçta bu doğrultuda yapılacak herhangi bir çalışmanın uzun dönemde getirebileceği yararları kestirebilmek zor olsa da bu standart sayesinde çevreye bağlantılı olumsuz etkilerin en aza indirilmesini,bunun ötesinde çevrenin de korunmasını sağlar.
+
...
Dünyanın her geçen gün artan çevre koruması uygulamaları ve kirlilik kaygıları nedeniyle, kuruluşların çevreye etkileri konusunda her geçen gün artan bir baskı olmaktadır. Zamanla davranış biçimlerinin değişmesi sonucu gelişen çevre bilinci, işletmeleri çevreye duyarlı olmaya zorlamaktadır. Bu zorlamanın sonucunda, çevre yönetim sistemlerine ilişkin uluslararası standart olan ISO 14001 işletmelerin gündemine girmiştir.