IFS

Uluslararası Gıda Standardı (International Food Standard ) olarak ifade edilen bu standart 2000 yılında, gıda güvenliğinin, Ticaret Odası CIES - The Global Food Business Forum- tarafından iyileştirilmesi sonucu ortaya çıkmıştır. ISO 9001: 2015' den farkı, HACCP içermesidir. Avrupa, Kuzey Amerika ve Avusturalya' da başlangıçta 40 ticari işletmenin katılımı ile oluşmuştur.
+
...
Global bir gıda güvenlik standardı hazırlayıp işletmelerin kendi pazarlarında daha güvenli gıda ürünü satmalarını sağlamaktır. Buna istinaden GFSI, anahtar kriterler ortaya çıkartarak, gıda güvenlik standardını ölçülebilir hale getirmiştir.Avusturya, Polonya, İspanya ve İsviçre gibi Avrupa ülkeleri IFS standardını uygulamaktadır.Ayrıca HDE gıda hakları komitesinde, FDE kalite komitesinde ve Federdistribuzione kalite komitesinde, CONAD ve COOP’da organize olan tüm perakendeciler ve toptancılar IFS’yi desteklemektedir ve bu standardı tedarikçilerinden talep etmektedir. IFS standardı tedarikçilerin masraflarını azalttığı gibi ticaret yapan firmaların masraflarını da azaltmaktadır.