6 SIGMA EĞİTİMİ

6Sigma, operasyonlarda mükemmelliğin sağlanması amacıyla işletmelerde süreçlerin tanımlanması, ölçülmesi, analiz edilmesi, iyileştirilmesi ve kontrolü için kolay ve etkili istatistik araçlarının kullanıldığı bir yönetim stratejisidir. 6Sigma ile süreçlerin arzulanan kalitede olup olmadığı ve kalitenin sayısal değeri görülür. Eğitimi alan kişiler bahsedilen farkındalığa sahip olurlar.
+
...
Oldukça önemli olan bu eğitim, başarıyı bireysel ve kurumsal düzeyde yakalamanızı sağlar.
Eğitimi alan kişiler firmalarında öne çıkan kişiler olacaktır. Firmalar da rakiplerinin bu eğitim sayesinde bir adım önüne geçeceklerdir. Eğitimde öğretilen modeller ile elinizde kullanıma hazır mükemmel bir istatistiksel araç olacaktır.